Bestil el- og VVS-tjek til din andelsbolig

Kun 1.795 kr. inkl. rapport med fotodokumentation samme dag

 

Hjælp til bestilling? Ring 88 82 06 82  – vi svarer hele døgnet.
Bemærk, at rapporten ikke kan benyttes til ejerskifteforsikring!

Bestil her:

  Vælg dato for el- og VVS-tjek

  I hvilket tidsrum skal vi ankomme?
  7-99-1212-15

  Navn

  Kontakt-telefon

  Adresse

  Postnummer

  By

  E-mail

  Evt. besked

  Pris 1.795 kr.

  Rapport udfærdiges med det samme og sendes via email. Fotodokumentation medfølger uden tillæg.

  Vikår for el- og VVS-tjek

  El- og VVS-tjek udføres på baggrund af retningslinjer fra Sikkerhedsstyrelsen og Tekniq.

  Eltjek

  Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

  Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres. Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på rapporten. Ved eftersynet har vi foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

  Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.

  Bemærk at vores eltjek IKKE kan benyttes som lovpligtige elinstallationsrapport til brug for ejerskifteforsikring!

  VVS-tjek

  VVS-tjek vil være en gennemgang andelsboligens VVS-installationers beskaf­fenhed på tidspunktet for tjekket. De omfattede installationer er vand, afløb, varme og ventilation. VVS-tjek udføres som et aktuelt statusbillede af de synlige og tilgængelige installationer i andelsboligen.

  VVS-tjek omfatter alene synlige og tilgængelige installationer i selve andels­boligen. VVS-tjek indeholder således ikke en gennemgang af fællesinstal­lationer, herunder varmecentral. Har andelsboligen individuel varme- og varmtvandsforsyning, indgår den ikke i VVS-tjek.

  VVS-tjek gennemføres som en ikke-destruktiv og visuel inspektion af de umiddelbart synlige og tilgængelige dele af installationerne kombineret med en funktionsafprøvning af tapsteder og afløb uden brug af værktøj. En ikke-tilgængelig installation, eksempelvis en radiator bag en sofa eller et fyldt vaskeskab indgår ikke i VVS-tjek. Bemærkninger eller kommentarer vil være anført i feltet “bemærkninger” til de enkelte tjekpunkter.

  Rekvirenten og/eller andelsboligforeningen kan være repræsenteret ved gennemgangen, hvilket registreres på forsiden af VVS-tjek. Oplysninger givet af rekvirent eller andelsboligforening under gennemgangen af andelsboli­gens installationer noteres i feltet ”andet” med angivelse af ”oplyst ved VVS-tjek”.

  Generelle forbehold ved VVS-tjek

  Autorisationsforhold, byggetilladelser eller anmeldelser på udførte instal­lationer er ikke undersøgt.

  Kontrollanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i installationen, herunder ulovlige, ikke-synlige og/eller ikke-tilgængelige installationer.

  Fejl og mangler konstateret ved VVS-tjek af andelsboligen udbedres ikke i forbindelse med eller efter VVS-tjek, men de vil være anført i rubrikken ”bemærkninger” ud for det aktuelle kontrolpunkt.

  Vandet fra tapsteder er inspiceret visuelt for farve og lugt. I tilfælde, hvor der ved VVS-tjekket konstateres afvigende farve eller lugt, vil det i bemærknings­feltet blive anbefalet at undersøge vandkvaliteten yderligere.