Forretningsbetingelser

(Alt det med småt)
Ring 88 82 06 82Book tid online

Vores forretningsbetingelser

Garanti

Eviteq Installation ApS er aut. el-installatør og garanterer, at alt elarbejde udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Priser, inkl. moms

Opstart 695 kr.
Tillægges alle bestillinger, dog ikke fast pris tilbud, og dækker vores udgifter til transport, servicevogn, administration osv.

Arbejdstid afregnes 395 kr. pr. påbegyndte halve time.
Arbejdstid beregnes fra vi ankommer til din adresse, og omfatter al tid, vi bruger på din opgave – også tid, hvis vi kører efter ekstra materialer eller udstyr. Derudover skal du naturligvis kun betale for materialebrug.

Ekstraarbejde

Hvis du ønsker arbejde udført, der ikke er forudbestilt, og som vi ikke har delene til i servicebilen, skal du betale for den tid, vi bruger på at hente ekstramaterialerne.

Akut hjælp

Akut hjælp koster 3.495 kr. pr. udkald + 995 kr. pr. påbegyndt halve time samt evt. materialer. Priser er inkl. 25% moms.

Akut hjælp skal betales enten kontant eller med MobilePay.

Onlinetilbud til faste priser

Er naturligvis uden ekstra omkostninger end tilbudsprisen. Dog faktureres du for eventuelt ekstraarbejde, hvis det aftales.

Betaling

Serviceopgaver afregnes med det samme enten kontant, med MobilePay eller via online kortbetaling. Faktura med betalingskvittering sendes efterfølgende.

Ved aftale om kredit fremsendes faktura pr. mail, og bedes betales inden 3 dage fra fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned plus et evt. rykkergebyr på 100 kr. Boligforeninger, ejendomsselskaber og lignende kan efter aftale også købe på kredit.

Du kan omkostningsfrit aflyse besøget senest 24 timer før aftalt besøg. Aflyser du senere end 24 timer før, skal du betale et afbestillingsgebyr på 649 kr.

Vagtudkald kan dog ikke annulleres uden betaling.

Tilbud beset

Tilbudspriser er inkl. alle omkostninger, og er bindende for os i 14 dage. Tilbudsprisen forudsætter, at de installationer vi laver indgreb i, udskifter dele i, tilslutter brugsgenstande til er udført korrekt, fungerende, fejlfrie og lovlige.

Tilbud ubeset

Vi giver tryghedsgaranti på tilbud som er givet ubeset: Hvis tilbudsprisen må justeres, når vi ser opgaven ude hos dig, er du velkommen til at takke nej – og vi kører igen uden, det koster dig en krone!

Aftaler

Aftalen er bindende, når du har sendt os din bestilling. Aflyser du senere end 24 timer før, skal du betale et afbestillingsgebyr på 649 kr.

 

Kontaktoplysninger

Eviteq Installation ApS
Fjeldhammervej 17
2610 Rødovre
Telefon 88 82 06 82
E-post kundeservice@eviteq.dk

CVR.nr. 37472352

Alle priser er baseret på uhindret og sikker adgang til installationsarealet.

Bestil elektrikerbesøg

Vælg dag og tidspunkt, der passer dig.

Forudsætninger for Eltjek

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres. Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på rapporten. Ved eftersynet har vi foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.

Eviteq er medlem af TEKNIQs garantiordning.