Bestil tid til dit eleftersyn her

Rapport sendes med email straks efter eleftersyn – uden ekstra tillæg

Kampagnepris 895 kr.

Bestil her:

  Vælg dato for eleftersyn

  I hvilket tidsrum skal vi ankomme?
  7-99-1212-15

  Navn

  Kontakt-telefon

  Adresse

  Postnummer

  By

  E-mail

  Evt. besked

  Kampagnepris 895 kr.

  Rapport udfærdiges med det samme og sendes via email. Fotodokumentation medfølger uden tillæg.

  Vilkår for eltjek

  Eltjek udføres på baggrund af retningslinjer fra Sikkerhedsstyrelsen og Tekniq.

  Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

  Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres. Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på rapporten. Ved eftersynet har vi foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

  Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.

  Bemærk at vores eltjek IKKE kan benyttes som lovpligtige elinstallationsrapport til brug for ejerskifteforsikring!

  Eleftersyn, eller eltjek

  Er en professionel gennemgang af bygningens elinstallationer og omfatter kontrol af:

  • Eltavler
  • Fejlstrømsafbrydere
  • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
  • Lavvoltsinstallationer
  • Elinstallationens dimensionering
  • Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele